Entrepenør har kommet godt i gang med å bygge de 3 leilighetene i Hubroveien 6 F/G/H som blir den nye adressen. Det er desverre blitt en del støy den siste tiden på grunn av at det nå gjennomføres arbeid på betongvegg og samtidig slipes betonggulvene. Dette arbeidet skal være ferdig uke 5. Deretter er det stort sett snekker, elektriker og rørlegger arbeid som skal gjennomføres og dette støyer ikke like mye. Som tidligere varslet må det påregnes en del støy på dagtid, det er ikke mulig å gjennomføre dette uten at det støyer. Vi har kun mottatt en klage på støy fra andre beboere, og styret takker for tålmodigheten dere utviser i denne perioden. Vi håper at arbeidet ferdigstilles i månedsskifte mars/april og at det etter uke 5 vil bli noe mindre støy. Arbeidet skal foregå mellom kl 09.00 og 17.00.

STYRET