I tiden med nedstenging av samfunnet på grunn av Covid-19 har det også vært en rolig periode i borettslaget. Største aktiviteten i denne perioden er omsetning av leiligheter. Det viser seg at det er et atraktivt borettslag der leilighetene blir solgt etter første visning og med en gjennomsnittspris på ca 3,4 millioner.

Styret vil også minne om at all ombygging av leiligheter som innbefatter flytting av vegger og rom, slik som flytting av kjøkken og bad skal søkes styret på forhånd. Det er ingen automatikk i at slik tillatelse vil bli gitt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i forbindelse med utbyggingen i gammle barnehagen når svar fra Plan og Bygningsetaten foreligger. Planer for el-bil ladere vil også bli tatt opp etter sommeren.

Styret ønsker alle våre beboere god sommer !

Kjell Velde

Styreleder