Vi har nå gjennomført noen av restoppgavene fra 3 års planen. Det er foretatt fasadevask og vi har hatt vedlikeholdspyling av soilrør. Det pågår også for tiden arbeid med ladebokser på parkeringsplassene, der vi nå venter på en tillatelse fra Sporveien om å grave langs t-bane gjerdet. Vi regner med at dette blir ferdig i løpet av sommeren.

I forbindelse med opprettelse av lading på parkeringsplasser så gjøres også noen parkeringsplasser om, plassene vil få nye stigende nummer. I den forbindelse flyttes også gjesteparkeringen øverst i Hubroveien nederst langs t-banegjerdet nederst i Hubroveien. De som har parkeringsplass her vil få nærmere beskjed. Det vil også bli en prisøkning på leie av plasser når lading er på plass. Vi kommer nærmere tilbake til pris, da denne skal dekke inn kostnader vi får ved etablering av lading.

Det skal også etableres elektronisk registrering av gjesteparkering i borettslaget. Dette vil skje etter sommeren, da vi ført må få på plass nye parkering-skilt. Det vil da bli mulig for beboere selv å registrere gjesteparkering i egen app med pålogging med brukernavn og passord. Det vil da være mulig å registrere parkering i 6 timer, 2 døgn eller 3 døgn. Etter 3 døgn legges registreringsnummeret i 3 døgn karantene før det igjen kan registreres på gjesteparkeringen. Vi kommer nærmere tilbake til dette med bruksanvisning når tiden nærmer seg.

Vaktmester skal ha 4 ukers ferie fra uke 26 til og med uke 29. I den perioden vil det bli leid inn vaktmester på timebasis, dette kun for å slå plener og rydde søppel.

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer