Etter gjennomført generalforsamling 2019, ble det vedtatt en del endringer i parkeringsbestemmelsene og husordensreglene. Disse vil nå bli oppdatert og lagt ut på hjemmesidene.