Etter at barnehagen har flyttet ut og kommunen har avsluttet leieforholdet har styret vurdert hva vi skal bruke lokalene til.  Styret har vurdert at det mest lønnsomme er å bygge om lokalene til boligformål, men det viser seg å være en omstendelig prosess med omregulering og godkjenning fra Oslo kommune.

Vi ønsker på en ekstraordinær generalforsamling å få godkjent følgende planer:

Salg av vaktmesterleiligheten for å finansiere utbygging.

Etablere 3 utleieleiligheter eller 6 utleiehybler i Hubroveien 6 alt etter hva som blir mest lønnsomt for borettslaget i lengden.

Vi kommer tilbake til ekstraordinær generalforsamling når vi vet mere om prosjektet, men komgjerne med innspill og diskusjon på forumet vårt.

 

STYRET