Godt nytt år

Borettslaget har for tiden problemer med mailsystemet på mottaker posmaster@hubroveien.no og ber dere sende eventuelle mailer til alle 3 mailadressene våre, postmaster@hubroveien. no, vaktmester@hubroveien.no og styreleder@hubroveien.no

Vi håper å løse problemet raskt.

Det vil også i 2022 bli avholdt generalforsamling på samme måte som 2021, det vil si at det ikke vil bli fysisk samling, men papirer vil bli utsendt til beboere og all stemmegiving blir skriftlig og må returneres til styret. Vi kommer tilbake med mer info om dette når tiden nærmer seg.

Mvh

Styret