Vi har fått en del spørsmål vedrørende parkering og parkeringsplasser i det siste, og vil derfor her oppfriske noe av det som kom i rundskriv pr 1 juni 2020.

  • Parkeringsselskap er P-service, mail post@pservice.no
  • All henvendelse vedrørende bøter skal sendes P-servce, ikke styret eller vaktmester.
  • Gjesteparkeringkan kun brukes av gjester og ikke beboere, og maks 3 døgn.
  • Parkeringsplasser kan ikke benttes av kjøretøy over 3.500 kg eller lengde over 5 meter.
  • Det er ikke tillatt å oppbevare uregistrerte kjøretøy på parkeringsplasser eller garasjer.
  • Bileier plikter å melde skriftelig på mail til postmaster@hubroveien.no endring av registreringsnummer på kjøretøy som skal bruke plassen.
  • Kontrollavgifter vil ikke bli ettergitt hvis parkert kjøretøy ikke er registrert i P-service sitt register.
  • Det henvises ellers til parkeringsbestemmelsene som gjelder for borettslaget.