Vår hjemmeside har nå blitt oppgradert, og det har medført at gamle nyheter nå er fjernet.

Det vil heretter bli lagt informasjon til beboere jevnlig. Her legges all informasjon som er nyttig for beboere, som generalforsamling, regnskap og generell informasjon fra styret.