Den nedlagte barnehagen i Hubroveien 6 vil nå bli ombygd til leiligheter da kommunen endelig etter mer enn 2 års saksbehandling nå har godkjent planene. Samtidig vil det som tidligere vedtak fra generalforsamling bli bygget støyskjerm foran blokka mot t-banen.
Oppstart vil bli i uke 40-41 og kan medføre noe støy på dagtid.

Mvh

Styret