Side 3 av 3

Ekstraordinær generalforsamling

Da er ekstraordinær generalforsamling gjennomført og styrets 3 forslag ble vedtatt. Jeg takker for den tilliten styret ble gitt og vi vil her informere om fremdriften på prosjektet underveis.  Det kom også frem viktige og gode motargumenter og meninger som det er viktig for meg som styreleder å ta hensyn til. Prosjektet må på lang sikt ha et inntektspotensiale for borettslaget som kan være med på å holde husleien vår fortsatt lav.  Dette vil tjene lagets medlemmer på sikt, både boutgifter og ved eventuelt salg av leilighet.

Det er selvsagt fortsatt mange usikkerhetsmomenter i prosjektet, og vi begynner straks å jobbe med å velge arkitekt og med å lage et søknadsutkast til Oslo kommune.  Vi vil ikke kaste oss ut i et prosjekt uten at alle muligheter er undesøkt, både hvordan utleiedel skal utformes, størrelse og inntektspotensiale.

Igjen, styret takker for tilliten som er tildelt dem, den skal ivaretas på best mulig måte for borettslaget.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder

Ekstaordinær generalforsamling

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtektene pkt 12.2 og 12.3 onsdag 5.september kl. 18.00 på Veitvet skoles aula. I henhold til vedtektenes pkt 11.4 kreves saker på sakslisten generalforsamlingens godkjenning:

Styret ber om at styret får føgende fukkmakter fra generalforsamlingen:

– Godkjenning av salg av vaktmesterleilighet

– Godkjenning av ombygging av barnehagen fra næring til boliger og    myndighet til å godkjenne innkomne anbud.

– Godkjenning av utvidelse av låneramme i husbanken/opptak av byggelån hvis nødvendig.

Skriftelig innkalling med styrets anbefaling vil komme i deres postkasse.

Mvh

STYRET

Prosjekt for utbygging

Etter at barnehagen har flyttet ut og kommunen har avsluttet leieforholdet har styret vurdert hva vi skal bruke lokalene til.  Styret har vurdert at det mest lønnsomme er å bygge om lokalene til boligformål, men det viser seg å være en omstendelig prosess med omregulering og godkjenning fra Oslo kommune.

Vi ønsker på en ekstraordinær generalforsamling å få godkjent følgende planer:

Salg av vaktmesterleiligheten for å finansiere utbygging.

Etablere 3 utleieleiligheter eller 6 utleiehybler i Hubroveien 6 alt etter hva som blir mest lønnsomt for borettslaget i lengden.

Vi kommer tilbake til ekstraordinær generalforsamling når vi vet mere om prosjektet, men komgjerne med innspill og diskusjon på forumet vårt.

 

STYRET

Vannlekkasje

Som noen sikkert har lagt merke til graves det i Hubroveien i disse dager.  Dette skyldes en liten vannlekasje på vannrøret inn til Hubroveien 2, og dette blir utbedret i løpet av kommende dager.  Det må påregnes at vannet vil bli borte noen timer mens de skifter ut den delen som har lekkasje.

 

Styret

Nytt forum

Som bestemt på generalforsamling har styret nå opprettet et nytt forum på hjemmesiden.  For å få tilgang til forumet må du være innlogget med eget brukernavn og passord.  Dette får du ved å fylle ut skjemaet som ligger på forumsiden.  Du vil da få tilsendt et brukenavn på email.  Skjemaet vil være tilgjengelig fra 1. April 2018.

Hilsen Styret

Kommunen flytter ut

Oslo Kommune har siden borettslaget var nytt leid lokaler for barnehagedrift i Hubroveien 6. Fra høsten 2017 har det ikke lenger vært barnehagedrift i lokalene, og leieavtalen er sagt opp med virkning fra 1. januar 2018. Lokalene ryddes nå for utstyr og borettslaget vil overta lokalene i løpet av januar måned. Det er ikke besluttet hva lokalene skal brukes til videre, men det sees på flere løsninger. Det kan bygges om og deles opp i 3 leiligheter for salg, det kan innredes som studenthybler eller leies ut som kontorlokaler. Det må nå undersøkes hvilke muligheter vi har i forhold til omregulering fra barnehage til andre typer drift.

Styret kommer tilbake med forslag til bruk når vi har fått sjekket videre.

Styreleder

Oppgradering av hjemmeside

Vår hjemmeside har nå blitt oppgradert, og det har medført at gamle nyheter nå er fjernet.

Det vil heretter bli lagt informasjon til beboere jevnlig. Her legges all informasjon som er nyttig for beboere, som generalforsamling, regnskap og generell informasjon fra styret.

Nyere innlegg »