Komprimatorbil og Dugnad

Mandag 22. april kl. 17.00 vil det komme komprimatorbil til borettslaget. Beboere må sørge for å kaste eget avfall opp i bilen. Det er ikke tillatt å kaste elektriske artikler, malingspann og biltilbehør som dekk og felger, batterier, oljer eller lignende.

Onsdag 24. april kl. 17.00 er det dugnad i borettslaget. Det er varierende oppgaver som skal utføres. Det vil bli servert pølser og drikke etter dugnaden.

Vi håper å se mange ute på dugnad denne ettermiddagen.

Styret

Info vedrørende Generalforsamling 2024

Det skal på generalforsamlingen velges 3 styremedlemmer for de neste 2 årene, 2 varamedlemmer og valgkomite. Sittende styremedlemmer har sagt seg villig til gjenvalg, men er det noen som er interessert er det fullt mulig å stille motkandidater. Valgkommiteen har startet sitt arbeid og hvis du er interessert i å melde deg frivillig kan du ta kontakt med Chris Midtun på mail chris.midtun@outlook.com eller telefon 97477832 innen torsdag 1. februar 2024.

Med vennlig hilsen

STYRET

GENERALFORSAMLING 2024

Dato for generalforsamlingen til borettslaget 2024 er 12. mars kl. 18.00 på Veitvet skole.

Styret arbeider med innkalling til møtene og varsler med dette om at siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på møtet settes til

15. FEBRUAR 2024

Forslag kan sendes på mail til postmaster@hubroveien.no

Veitvet, 16. januar 2024

STYRET

Info fra styret

Det nærmer seg jul og årsavslutning også her i borettslaget. Det har vært ett meget hektisk år i 2023 med prosjektet med de nye leilighetene og en del vanskligheter med Oslo kommune og plan og bygningsetaten. Det er nå historie og alle 3 leilighetene har nå vært utleid i 2 måneder. Vi bruker Utleiemegleren til å ta seg av dette. Utleien av disse leilighetene dekker med god margin det lånet borettslaget tok opp i forbindelse med utbyggingen.

Nytt prosjekt starter opp når vi nettopp har avsluttet det forrige. Det er installasjon av ladere i alle garasjer og på parkeringsplasser. Vi har inngått avtale med Aneo og de starter opp nå i desember. Beboere med garasje må være forberedt til å flytte bil ut av garasjen når det skal monteres der. Aneo kommer med mer informasjon og når de er i din garasje. Ladeboks bestilles av den enkelte beboer som ønsker dette på sin parkeringsplass eller garasje. Mer info kommer.

Som alle sikkert har lagt merke til så øker renter og generelle kostnader vesentlig det siste året. Oslo kommune legger på kommunale avgifter med 30%, tv og internett kostnader øker og på grunn av dette ser styret seg nødt til å øke felleskostnadene. Vi har hatt fordelen av lave felleskostnader i forhold til borettslag rundt oss som nå noen har over kr 5.000 i felleskostnader. Styret øker felleskostnaden med 20% fra 1. januar 2024 og vi får da en månedlig felleskostnad på kr. 3.600. Vi må også vurdere å øke månedsleie på garasjer og parkeringsplasser etter montering av ladestasjoner. Det blir mest rettferdig at kostnadene her blir delt på de med garasje og parkeringsplass og ikke på de som ikke har bil.

Styret vil med dette ønske alle våre beboere en riktig god og fredfull jul og et godt nytt år.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder

Ladeanlegg for El-biler

Styret har inngått avtale om å etablere ladeanlegg for alle parkeringsplasser og garasjer. Det er Aneo Mobility som står for etableringen av anlegget. De vil også stå for all administrasjon og fakturering. Beboere som ønsker lader på sin parkeringsplass/Garasje må bestille en ladepakke direkte fra Aneo etter at anlegget er montert. Mer info om dette vil komme. Borettslaget slipper å stå for den store inesteringen dette er, men vi må betale en månedlig avgift for anlegget. Dette medfører at vi vil legge på prisen for parkeringsplasser og garasjer for å dekke inn avgiften, antagelig kr. 100.- pr plass/garasje.

De nye leilighetene er snart ferdig i Hubroveien 6 G-H-F. Utleiemegleren vil stå for utleie av disse.

Styret ønsker alle en god sommer.

Komprematorbil og Dugnad

Mandag 24 april kl 18.00 vil det komme komprematorbil for å fjerne søppel for beboerne. Beboerne må selv sette de som skal kastes utenfor egen oppgang og være tilstede for å kaste de på bilen. Det skal ikke kastes elektrisk avfall eller miljøskadelig avfall som for eksempel maling og bildekk.

Dugnad blir avholdt tirsdag 25 april kl 17.00. Håper mange av dere møter og det vil bli servert pølser med drikke for både store og små.

VELKOMMEN

Hilsen

STYRET

Utbygging av barnehagen

Entrepenør har kommet godt i gang med å bygge de 3 leilighetene i Hubroveien 6 F/G/H som blir den nye adressen. Det er desverre blitt en del støy den siste tiden på grunn av at det nå gjennomføres arbeid på betongvegg og samtidig slipes betonggulvene. Dette arbeidet skal være ferdig uke 5. Deretter er det stort sett snekker, elektriker og rørlegger arbeid som skal gjennomføres og dette støyer ikke like mye. Som tidligere varslet må det påregnes en del støy på dagtid, det er ikke mulig å gjennomføre dette uten at det støyer. Vi har kun mottatt en klage på støy fra andre beboere, og styret takker for tålmodigheten dere utviser i denne perioden. Vi håper at arbeidet ferdigstilles i månedsskifte mars/april og at det etter uke 5 vil bli noe mindre støy. Arbeidet skal foregå mellom kl 09.00 og 17.00.

STYRET

Ombygging av barnehagen

Den nedlagte barnehagen i Hubroveien 6 vil nå bli ombygd til leiligheter da kommunen endelig etter mer enn 2 års saksbehandling nå har godkjent planene. Samtidig vil det som tidligere vedtak fra generalforsamling bli bygget støyskjerm foran blokka mot t-banen.
Oppstart vil bli i uke 40-41 og kan medføre noe støy på dagtid.

Mvh

Styret

Ny avtale med Telenor

Styret har inngått ny avtale med Telenor om tv kanaler og internett. Det er lagt opp til samme avtale som eksisterende når det gjelder tv kanaler og kapasitet på internett.

Telenor vil komme rundt til beboerne og bytte WiFi boks og dekoder. Dette byttes til siste modell og det vil oppleves bedre WiFi dekning i leiligheten og en raskere dekoder som også gir klarere bilder.

Dere vil bli kontaktet direkte av Telenor når deres utstyr skal byttes.

Mvh

Styret

Info fra styret

Vi er nå godt i gang med å dele ut brannslukkingsapparater og røykvarslere til beboerne. Vi ber alle om å hente sitt utstyr i henhold til den mail som er sendt ut til alle.

Borettslaget starter i uke 40 med ombygging av tidligere barnehage i Hubroveien 6 til nye leiligheter som tidligere vedtatt på generalforsamling. Vi regner med at arbeidet vil ta 2-3 måneder og i forbindelse med dette vil det bli noe støy på dagtid. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en støyskjerm mot t-banelinjen foran Hubroveien 6.

Mvh

Styret

« Eldre innlegg