Som vedtatt på generalforsamling skal alle brannslukningsapparater og røykvarslere skiftes ut etter 10 år. Vi har nå innhentet tilbud på dette og apparatene vil bli skiftet i løpet av 2022. Vi kommer nærmere tilbake om når dette skal skje. Vi kommer til å ha en samlet utlevering der beboere kan hente de nye apparatene hos vaktmester når de ankommer. Det vil bli opplyst når de enkelte blokkene kan hente sine apparater når vi vet leveringsdato.

Hundehold !

Det er svært mange hunder i borettslaget for tiden, og styret går nå gjennom søknadene om hundehold for å se om vi har en oppdatert oversikt over hvem som har fått godkjent hundehold. Den enkelte som vi ikke finner søknad på vil bli tilskrevet enkeltvis.

Vi ber også om at dere viser hensyn med tanke på lufting av hund og ikke gjør dette inne på borettslagets eiendom. Det er svært mye hundeavføring rundt om i borettslaget, og dette er ikke noe hyggelig verken for barn som leker eller andre som tråkker i dette. Det er noe få som ødelegger for mange. VIS HENSYN

Mvh

Styret