Styret har inngått avtale om å etablere ladeanlegg for alle parkeringsplasser og garasjer. Det er Aneo Mobility som står for etableringen av anlegget. De vil også stå for all administrasjon og fakturering. Beboere som ønsker lader på sin parkeringsplass/Garasje må bestille en ladepakke direkte fra Aneo etter at anlegget er montert. Mer info om dette vil komme. Borettslaget slipper å stå for den store inesteringen dette er, men vi må betale en månedlig avgift for anlegget. Dette medfører at vi vil legge på prisen for parkeringsplasser og garasjer for å dekke inn avgiften, antagelig kr. 100.- pr plass/garasje.

De nye leilighetene er snart ferdig i Hubroveien 6 G-H-F. Utleiemegleren vil stå for utleie av disse.

Styret ønsker alle en god sommer.