Oslo Kommune har siden borettslaget var nytt leid lokaler for barnehagedrift i Hubroveien 6. Fra høsten 2017 har det ikke lenger vært barnehagedrift i lokalene, og leieavtalen er sagt opp med virkning fra 1. januar 2018. Lokalene ryddes nå for utstyr og borettslaget vil overta lokalene i løpet av januar måned. Det er ikke besluttet hva lokalene skal brukes til videre, men det sees på flere løsninger. Det kan bygges om og deles opp i 3 leiligheter for salg, det kan innredes som studenthybler eller leies ut som kontorlokaler. Det må nå undersøkes hvilke muligheter vi har i forhold til omregulering fra barnehage til andre typer drift.

Styret kommer tilbake med forslag til bruk når vi har fått sjekket videre.

Styreleder