Som dere sikkert har lagt merke til er det satt opp kameraovervåking rundt våre søppel siloer. Dette tiltaket ble godkjent på generalforsamling for noen år siden, men vi har ventet med å iverksette tiltaket. Når vi nå besluttet å sette opp kamera så er det fordi det ble så mye etterlatt søppel på utsiden av siloene. Dette er søppel som beboerne selv er pliktig til å fjerne, og det vil bli fakturert med kr 1000.- til de som hensetter søppel rundt siloene.