Generalforsamling 2020 er gjennomført på Veitvet skole onsdag 11. mars. Oppmøte på generalforsamlingen var 13 andelseiere og 2 fullmakter. Protokoll vil bli tilsendt andelseierne så snart den er ferdig.

Det er ikke mottatt noen godkjenning fra Plan og Bygningsetaten når det gjelder ombygging av barnehagen. På grunn av store problemer hos etaten har vi måtte vente i hele 12 uker på å få tildelt saksbehandler, og behandlingstiden er nye 12 uker. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi får tilbakemelding.

Det er inngått avtale med P-Service om å ta i bruk deres nettbaserte løsning når det gjelder parkeringsplasser i borettslaget. Det eneste dette har betydning for beboere er at det vil bli delt ut nye gjesteparkeringskort i nærmeste fremtid. Det vil komme oppslag om dette i oppgangene. De gamle gjesteparkeringskortene må da byttes inn mot de nye hos vaktmester.

Våren nærmer seg med stormskritt, og vaktmester begynner straks med feiing og spyling av vei-og parkeringsplasser. I den forbindelse vil biler måtte flyttes fra parkeringsplass i perioder, og melding om dette vil bli gitt i form av rundskriv. Styret ber at dette respekteres og at bilene blir flyttet på det tidspunktet som er bestemt.

Så håper jeg alle våre beboere respekterer myndighetenes krav og anbefalinger vedrørende korona viruset som herjer i landet. Følg hygienerådene, tørk gjerne av dørhåndtak i borettslaget med antiback i din oppgang-vaskerier og kjeller og hold 1 meters avstand fra naboer. Når vi alle deltar på denne dugnaden så håper jeg at unntakstilstanden som nå råder vil gå fort over.

Det er også kommet en del spørsmål om det i år vil bli kjørt bort felles søppel nå på våren. Det vil ikke bli bestilt komprimatorbil i år da dette er noe som er besluttet vi skal gjennomføre annet hvert år og som vi gjennomførte i 2019.

Kjell Velde

Styreleder