Det skal på generalforsamlingen velges 3 styremedlemmer for de neste 2 årene, 2 varamedlemmer og valgkomite. Sittende styremedlemmer har sagt seg villig til gjenvalg, men er det noen som er interessert er det fullt mulig å stille motkandidater. Valgkommiteen har startet sitt arbeid og hvis du er interessert i å melde deg frivillig kan du ta kontakt med Chris Midtun på mail chris.midtun@outlook.com eller telefon 97477832 innen torsdag 1. februar 2024.

Med vennlig hilsen

STYRET