Vi ser at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er utfordrende og vi har nå gjennomført årets generalforsamling i skriftlig form. Styret vil også i år unngå store ansamlinger av personer og vil dermed ikke arrangere dugnad i borettslaget denne våren.

Vi vil med generalforsamlingens godkjennelse også iverksette oppussing av oppgangene og håper på å få startet dette arbeidet i løpet av våren. Det vil bli innhentet flere tilbud så snart resultatet fra generalforsamlingen er klar.

Vi har hvert 2. år leid inn komprimatorbil slik at beboerne kan få ryddet kjellere og kaste søppel og skrot. I år vil vi ha denne mandag 26. april kl. 18.00. Vi minner om at elektriske artikler og maling eller annet farlig avfall ikke kan kastes i denne bilen. Beboerne må selv være tilstede for å kaste eget søppel på bilen.

Styret ønsker med dette alle beboere en riktig flott vår og vi håper vi også går mot lysere tider med tanke på korona viruset og att vaksinen snart kommer til oss alle. Dermed kan vi også nærme oss en normal tilværelse i samfunnet.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder