Det nærmer seg jul og årsavslutning også her i borettslaget. Det har vært ett meget hektisk år i 2023 med prosjektet med de nye leilighetene og en del vanskligheter med Oslo kommune og plan og bygningsetaten. Det er nå historie og alle 3 leilighetene har nå vært utleid i 2 måneder. Vi bruker Utleiemegleren til å ta seg av dette. Utleien av disse leilighetene dekker med god margin det lånet borettslaget tok opp i forbindelse med utbyggingen.

Nytt prosjekt starter opp når vi nettopp har avsluttet det forrige. Det er installasjon av ladere i alle garasjer og på parkeringsplasser. Vi har inngått avtale med Aneo og de starter opp nå i desember. Beboere med garasje må være forberedt til å flytte bil ut av garasjen når det skal monteres der. Aneo kommer med mer informasjon og når de er i din garasje. Ladeboks bestilles av den enkelte beboer som ønsker dette på sin parkeringsplass eller garasje. Mer info kommer.

Som alle sikkert har lagt merke til så øker renter og generelle kostnader vesentlig det siste året. Oslo kommune legger på kommunale avgifter med 30%, tv og internett kostnader øker og på grunn av dette ser styret seg nødt til å øke felleskostnadene. Vi har hatt fordelen av lave felleskostnader i forhold til borettslag rundt oss som nå noen har over kr 5.000 i felleskostnader. Styret øker felleskostnaden med 20% fra 1. januar 2024 og vi får da en månedlig felleskostnad på kr. 3.600. Vi må også vurdere å øke månedsleie på garasjer og parkeringsplasser etter montering av ladestasjoner. Det blir mest rettferdig at kostnadene her blir delt på de med garasje og parkeringsplass og ikke på de som ikke har bil.

Styret vil med dette ønske alle våre beboere en riktig god og fredfull jul og et godt nytt år.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder