Vi er nå godt i gang med å dele ut brannslukkingsapparater og røykvarslere til beboerne. Vi ber alle om å hente sitt utstyr i henhold til den mail som er sendt ut til alle.

Borettslaget starter i uke 40 med ombygging av tidligere barnehage i Hubroveien 6 til nye leiligheter som tidligere vedtatt på generalforsamling. Vi regner med at arbeidet vil ta 2-3 måneder og i forbindelse med dette vil det bli noe støy på dagtid. I forbindelse med dette vil det også bli satt opp en støyskjerm mot t-banelinjen foran Hubroveien 6.

Mvh

Styret