Etter vurderinger om de siste års prisstigninger på kommunale avgifter, TV anlegget med internett, forsikringer og generelle samfunnsmessige prisøkninger samt nå oppussing av alle oppganger som ble besluttet på generalforsamling har styret vedtatt å øke husleien. Borettslaget har i de senere år ikke hatt noen husleieøkning og i forhold til sammenlignbare borettslag har vi nå en meget lav husleie. Vi øker dermed husleien fra kr 2.700 pr måned til kr 3.100 pr måned fra 1. juli 2021. Husleien vil fortsatt da være lav i forhold til naboene rundt oss, og vi håper også dermed at vi kan utføre flere nødvendige vedlikeholdsoppgaver i borettslaget.

Vi håper på forståelse for nødvendigheten av husleieøkningen som gjøres etter en helhetsvurdering i forhold til dagens drift.

Det vil tidlig i mai bli oppstart på oppussing av oppganger, og vi ber beboere ta hensyn til malere som kommer til å holde på noen måneder. Husk spesielt barn og nymalte vegger. Arbeidet med sparkling, pussing og maling med 3 farger er beregnet til å ta i overkant av 2 måneder slik at vi håper å være ferdig i løpet av juli måned.

MVH

STYRET