For å unngå ytterlige smitte av koronavirus vil den ordinære generalforsamlingen i år bli avholdt skriftlig slik at vi ikke behøver å møtes fysisk.

Saksbehandlingen vil da gjennomføres i 3 faser, og styret oppfordrer alle til å sette seg inn hvordan dette foregår. I fase 1 er det utsendelse av innkallelse til beboere og eventuelle spørsmål og innspill. Fristen for forslag til generalforsamling er allerede utløpt den 15. februar.

Fase 2 er etter at styret har mottatt spørsmål innspill fra beboerne. Da sendes det ut et resyme og en stemmeseddel til beboerne. Denne stemmeseddel må da returneres til styret innen angitte frist. Fase 3 er behandling av stemmesedler. Styret vil etter å ha mottatt alle stemmesedlene innen gitt frist, sammen med 2 valgte beboere som tellekorps sende ut endelig protokoll fra generalforsamlingen.

Dette vil bli sendt ut elektronisk til de av beboerne som kan motta dette på mail, og spørsmål og stemmesedler kan også returneres til styret på mail. Til de som ikke har mulighet til å motta dette elektronisk vil det bli levert ut i papirformat.

MVH

Styret