Da er ekstraordinær generalforsamling gjennomført og styrets 3 forslag ble vedtatt. Jeg takker for den tilliten styret ble gitt og vi vil her informere om fremdriften på prosjektet underveis.  Det kom også frem viktige og gode motargumenter og meninger som det er viktig for meg som styreleder å ta hensyn til. Prosjektet må på lang sikt ha et inntektspotensiale for borettslaget som kan være med på å holde husleien vår fortsatt lav.  Dette vil tjene lagets medlemmer på sikt, både boutgifter og ved eventuelt salg av leilighet.

Det er selvsagt fortsatt mange usikkerhetsmomenter i prosjektet, og vi begynner straks å jobbe med å velge arkitekt og med å lage et søknadsutkast til Oslo kommune.  Vi vil ikke kaste oss ut i et prosjekt uten at alle muligheter er undesøkt, både hvordan utleiedel skal utformes, størrelse og inntektspotensiale.

Igjen, styret takker for tilliten som er tildelt dem, den skal ivaretas på best mulig måte for borettslaget.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder