Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtektene pkt 12.2 og 12.3 onsdag 5.september kl. 18.00 på Veitvet skoles aula. I henhold til vedtektenes pkt 11.4 kreves saker på sakslisten generalforsamlingens godkjenning:

Styret ber om at styret får føgende fukkmakter fra generalforsamlingen:

– Godkjenning av salg av vaktmesterleilighet

– Godkjenning av ombygging av barnehagen fra næring til boliger og    myndighet til å godkjenne innkomne anbud.

– Godkjenning av utvidelse av låneramme i husbanken/opptak av byggelån hvis nødvendig.

Skriftelig innkalling med styrets anbefaling vil komme i deres postkasse.

Mvh

STYRET