Det er den siste tiden observert at garasjer eller parkeringsplasser blir brukt til oppbevaring av motorsykler eller mopeder. Styret henviser til reglement for garasjer og parkeringsplasser pkt 7 og pkt 10 som spesifiserer at garasjer og parkeringsplasser kun skal brukes til biloppstilling.

Det vil bli sendt ut brev til de beboere det gjelder, og hvis garasje ikke skal brukes til biloppstilling, vil garasjen bli oppsagt og tildelt neste på venteliste. Ventelisten for bilgarasje en nå så lang at det ikke vil bli godtatt at garasjer brukes til annet enn det de er tiltenkt.

Parkering av andre motorkjøretøy som motorsykler og mopeder av alle kategorier henvises til egne parkeringsplasser i borettslaget.

Mvh

STYRET