Forfatter: Admin

Kommunen flytter ut

Oslo Kommune har siden borettslaget var nytt leid lokaler for barnehagedrift i Hubroveien 6. Fra høsten 2017 har det ikke lenger vært barnehagedrift i lokalene, og leieavtalen er sagt opp med virkning fra 1. januar 2018. Lokalene ryddes nå for utstyr og borettslaget vil overta lokalene i løpet av januar måned. Det er ikke besluttet hva lokalene skal brukes til videre, men det sees på flere løsninger. Det kan bygges om og deles opp i 3 leiligheter for salg, det kan innredes som studenthybler eller leies ut som kontorlokaler. Det må nå undersøkes hvilke muligheter vi har i forhold til omregulering fra barnehage til andre typer drift.

Styret kommer tilbake med forslag til bruk når vi har fått sjekket videre.

Styreleder

Oppgradering av hjemmeside

Vår hjemmeside har nå blitt oppgradert, og det har medført at gamle nyheter nå er fjernet.

Det vil heretter bli lagt informasjon til beboere jevnlig. Her legges all informasjon som er nyttig for beboere, som generalforsamling, regnskap og generell informasjon fra styret.