Forfatter: Kjell Velde

Kameraovervåking

Som dere sikkert har lagt merke til er det satt opp kameraovervåking rundt våre søppel siloer. Dette tiltaket ble godkjent på generalforsamling for noen år siden, men vi har ventet med å iverksette tiltaket. Når vi nå besluttet å sette opp kamera så er det fordi det ble så mye etterlatt søppel på utsiden av siloene. Dette er søppel som beboerne selv er pliktig til å fjerne, og det vil bli fakturert med kr 1000.- til de som hensetter søppel rundt siloene.

Protokoll Generalforsamlig

Etter gjennomført generalforsamling 2019, ble det vedtatt en del endringer i parkeringsbestemmelsene og husordensreglene. Disse vil nå bli oppdatert og lagt ut på hjemmesidene.

GENERALFORSAMLING 2019

Vi varsler med dette om at ordinær generalforsamling 2019 vil bli den 13.mars kl 18.00 i aulaen på Veitvet skole. Ordinær innkalling vil komme senere

STYRET

Ekstraordinær generalforsamling

Da er ekstraordinær generalforsamling gjennomført og styrets 3 forslag ble vedtatt. Jeg takker for den tilliten styret ble gitt og vi vil her informere om fremdriften på prosjektet underveis.  Det kom også frem viktige og gode motargumenter og meninger som det er viktig for meg som styreleder å ta hensyn til. Prosjektet må på lang sikt ha et inntektspotensiale for borettslaget som kan være med på å holde husleien vår fortsatt lav.  Dette vil tjene lagets medlemmer på sikt, både boutgifter og ved eventuelt salg av leilighet.

Det er selvsagt fortsatt mange usikkerhetsmomenter i prosjektet, og vi begynner straks å jobbe med å velge arkitekt og med å lage et søknadsutkast til Oslo kommune.  Vi vil ikke kaste oss ut i et prosjekt uten at alle muligheter er undesøkt, både hvordan utleiedel skal utformes, størrelse og inntektspotensiale.

Igjen, styret takker for tilliten som er tildelt dem, den skal ivaretas på best mulig måte for borettslaget.

Mvh

Kjell Velde

Styreleder

Ekstaordinær generalforsamling

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtektene pkt 12.2 og 12.3 onsdag 5.september kl. 18.00 på Veitvet skoles aula. I henhold til vedtektenes pkt 11.4 kreves saker på sakslisten generalforsamlingens godkjenning:

Styret ber om at styret får føgende fukkmakter fra generalforsamlingen:

– Godkjenning av salg av vaktmesterleilighet

– Godkjenning av ombygging av barnehagen fra næring til boliger og    myndighet til å godkjenne innkomne anbud.

– Godkjenning av utvidelse av låneramme i husbanken/opptak av byggelån hvis nødvendig.

Skriftelig innkalling med styrets anbefaling vil komme i deres postkasse.

Mvh

STYRET

Prosjekt for utbygging

Etter at barnehagen har flyttet ut og kommunen har avsluttet leieforholdet har styret vurdert hva vi skal bruke lokalene til.  Styret har vurdert at det mest lønnsomme er å bygge om lokalene til boligformål, men det viser seg å være en omstendelig prosess med omregulering og godkjenning fra Oslo kommune.

Vi ønsker på en ekstraordinær generalforsamling å få godkjent følgende planer:

Salg av vaktmesterleiligheten for å finansiere utbygging.

Etablere 3 utleieleiligheter eller 6 utleiehybler i Hubroveien 6 alt etter hva som blir mest lønnsomt for borettslaget i lengden.

Vi kommer tilbake til ekstraordinær generalforsamling når vi vet mere om prosjektet, men komgjerne med innspill og diskusjon på forumet vårt.

 

STYRET

Vannlekkasje

Som noen sikkert har lagt merke til graves det i Hubroveien i disse dager.  Dette skyldes en liten vannlekasje på vannrøret inn til Hubroveien 2, og dette blir utbedret i løpet av kommende dager.  Det må påregnes at vannet vil bli borte noen timer mens de skifter ut den delen som har lekkasje.

 

Styret

Nytt forum

Som bestemt på generalforsamling har styret nå opprettet et nytt forum på hjemmesiden.  For å få tilgang til forumet må du være innlogget med eget brukernavn og passord.  Dette får du ved å fylle ut skjemaet som ligger på forumsiden.  Du vil da få tilsendt et brukenavn på email.  Skjemaet vil være tilgjengelig fra 1. April 2018.

Hilsen Styret