Rundskriv – parkeringsbestemmelser
Hubroveien Borettslag

Styret har avtale med parkeringsselskapet P-Service AS om kontroll av våre  parkeringsplasser.

Oppstart parkeringsdrift 01.06.2020

Gjesteparkering – skiltet område.
 
Gjesteparkeringsplasser kan kun benyttes av gjester. Parkeringstid for gjester er maks 3 døgn deretter 1 døgn karenstid før ny parkering kan skje.

FOR Å BENYTTE GJESTEPARKERING GJØR FØLGENDE:

Gyldig parkeringskort for plassering i bil, godt synlig for kontroll

Gamle gule gjestekort fra Smart Security må byttes ut med med de nye kortene fra P-service. Dette gjøres på borettslagets kontor onsdager mellom kl 18.00-18.30.

Kort byttes likt mot likt opp til 4 kort.

___________________________________________

Beboere kan ikke benytte gjesteparkeringen

Våre parkeringsplasser er ikke tillatt benyttet av:

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
  • Kjøretøy med lengde over 5 meter
  • Uregistrerte kjøretøy / vrakbiler vil bli borttauet uten varsel.

FASTE PARKERINGSPLASSER

De som har tildelt faste parkeringsplasser trenger etter igangsetting av digital registrering ikke lenger oblat eller kort i frontrute.  Registreringsnummer på bilen vil bli lagt inn digitalt slik at P-Service vil se at bilen står på riktig plass.

VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikt for at kjøretøyet alltid er registrert for kontroll. Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet grunnet manglende / ikke registrert kjøretøy.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollsanksjoner, ber vi alle om
å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området blir kontrollert og skiltet etter parkeringsforskrift av 18. mars 2016. Parkeringskontrollen utføres som stikkprøver 24 timer i døgnet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner skal ikke rettes til vaktmester eller styret, men til P-Service AS post@pservice.no

Klager på ilagt kontrollsanksjon gjøres ved å følge instruksjoner gitt på sanksjonen.
P-Service AS
Jerikoveien 26
1067 Oslo